AKUZON Hälso- och Friskvård.


AKUZON Hälso- och Friskvård är allt mellan akupunktur
och zonterapi och allt annat som är hälsosamt från A till Ö.


Akuzon Hälsosajt presenterar böcker och reportage om människans
grundläggande behov, aktiv egenvård och medvetenhet.
(Citera gärna men ange källan.)

Ansvarig utgivare: M. Arnold.

Vi vill bl.a. öka förståelsen för hur viktigt det är att aktiv egenvård
inkluderar människans grundläggande behov.

Även om vår världsbild, våra ideal och våra önskemål förändras hela tiden
så finns det alltid grundläggande fakta som vi inte kan ändra på. Därför
måste vi identifiera och medvetandegöra orealistiska ideal och önskemål.

Många människor upplever att de saknar tid trots att de flesta själva
bestämmer hur de ska använda sin lediga tid, dvs. tiden utöver att
arbeta ihop medel till sin försörjning.

Att använda tiden på rätt sätt är att inte utsätta kroppen för mer än den
klarar av.
Aktiv egenvård inkluderar således att vara lyhörd för människans grund-
läggande behov.


Friskvård är bl.a. att tillgodose kroppens behov av balans.FRISKVÅRDSREPORTAGE:
kroppens behov av balans